V CLUB VİZYONU VE YOL HARİTASI

V CLUB olarak yeni nesil gayrimenkul yatırım anlayışı ile hizmet sunmaktayız. Gayrimenkul sektöründe seneler süren emek, tecrübe ve birikimin sonucu olarak ülkemiz sektör vizyonunu bambaşka bir segmente taşımak ana hedeflerimizdendir.

“V CLUB Yeni Nesil Gayrimenkul Yatırım Anlayışı” tamamen yasal zemin üzerine kurgulanmış reel ticari hizmetler sunan bir vizyonudur. Geleceğin gayrimenkul anlayışı ile kurgulandığından klasik anlayışla V CLUB vizyonunu yorumlamaya çalışanların zorlanabileceğini düşünerek, kısaca açıklamakta yarar gördük.

V CLUB tamamen hukuk kuralları çerçevesinde hareket eden, ticari reel dinamikler üzerine inşa edilmiş, şeffaf bir yapıdır. V CLUB tarafından tüketicilerin yüksek bütçeli, lüks sınıf gayrimenkullere makul bütçelerle ulaşmaları hedeflenmiş, bu kapsamda da hizmet sunulan müşteriler mevzuat uyarınca tapu sahibi yapılmıştır. Müşterilerimize hisseli tapu senetleri ile arsa satışı yapılmaktadır.

Satışı yapılan gayrimenkul; imarlı, üzerinde turizm belgeli tesis olan, hukuken tapuda haciz ya da başka sınırlayıcı bir işlemi olmayan, yasal statülerin tamamına haiz bir gayrimenkuldür. Ülkemiz mevzuatı uyarınca tapu sicil kayıtları aleni olduğundan, zaten hizmet sunulan ve tapu satışı yapılan müşteri; tapu sicil müdürlüğünden tapu kayıtlarını, ilgili belediye imar müdürlüğünden imar durumunu inceleyerek hareket etmekte ve nihai kararı sonrası pay satış işlemi gerçekleşmektedir.

V CLUB temiz hisseli tapu satışları ve dünya çapındaki tatil hizmeti kalitesi çerçevesinde, mevzuata tamamen uygun, gerçek hizmetler vermektedir. Bu nedenle senelerdir sektörde tek bir müşteri şikâyeti oluşmamıştır. Bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi; aksine memnun bir müşteri kitlesi vardır. V CLUB; müşterileri ile tüm süreci yüksek hukuki standartlarda, gün ışığında başarıyla yönetmektedir.

Sevgilerimizle
​​​​​V CLUB